Artikler

Igennem årene har jeg skrevet en lang række artikler om hovedsageligt sømilitære emner. Hovedparten af dem kan downloades her:
De på listen opførte artikler fra Tidsskrift for Søvæsen og Marinehistorisk Tidsskrift kan findes på Marinehistorisk Selskabs hjemmeside www.marinehist.dk
Listen kan også tilgås via zotero.
Listen er opdateret 11. marts 2024.
2024

“Addendum til ”Mine oplevelser den 9. april 1940.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 2/2024.

“Mine oplevelser den 9. april 1940.” Af Johannes Harald Jensen Jegstrup.
Marinehistorisk Tidsskrift, 1/2024.

2023

”Marmelademytteriet.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 4/2023.

”Flugten fra Isefjorden: Søg svensk Territorium.”
Politiken Historie, nr. 31 / oktober 2023.
“Den sømilitære læseliste.”
Krigsvidenskab.dk
Boganmeldelse: Jessica Larsen: “Counter-piracy law in practice. An ethnography of international security governance.”
Krigsvidenskab.dk og Tidsskrift for Søvæsen, 3/2023.

“Armistice between the Danish government and Admiral Sir Hyde Parker, signed April the ninth 1801.”
The Nelson Dispatch, 10/2023.
”In Search of ”Privileged Traders and Sly foxes.” The Danish Navy’s operations in the North Atlantic c. 1400- c. 1750.”  Sammen med Jakob Seerup.
The Mariner’s Mirror, 2/2023.
”Udviklingen i Østtyskland er dramatisk!”  Forsvarschefen general J. Lyngs arkiv 1985-1996.
Krig og Fred 2003.

”Nelson in Copenhagen.”
The Nelson Dispatch, 9/2023.

“Fokus på Søværnets traditioner.” (Sammen med Mia E. Munkebæk.)
Forsvarsinfo, 14. april 2023. https://forsvarsinfo.dk/feedentry/3591

 ”Nelson i København.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 1/2023.

2022

””På jagt efter ”upriviligerede Handlere og Lurendreyere.” Den danske flådes virke i Nordatlanten.”
Sammen med Jakob Seerup.
Tidsskrift for Søvæsen 3/2022.

”Bird Away! Danish Navy’s first launch of a SM-2 Block IIA missile.”
Warships International Fleet Review. July 2022.

Boganmeldelse: ”U 20 – Ubåden som ændrede historiens gang.”
Marinehistorisk Tidsskrift 2/2022 og Chakoten, september 2022.

Boganmeldelse: ”Danske skibe i malmfarten – Hjemmeflåden & samarbejdspolitikken.”
Det Krigsvidenskabelige Selskab. https://krigsvidenskab.dk/emne/danske-skibe-i-malmfarten-hjemmefladen-samarbejdspolitikken

Boganmeldelse: ”Kiekke vi tage til Vaaben. Slaget på Reden i 1801 og den dramatiske søkrig mod mægtige England fra 1807-14”
Marinehistorisk Tidsskrift 1/2022.

2021

”Den mere end sørgelige pligt at tilmelde det kongelige Collegium orlogsskibet Oldenborgs forlis i Taffelbay den 5. november 1799.”
Tidsskrift for Søvæsen 3/2021.

Boganmeldelse. ”Ubåden der ramte Sverige” af Vasilij Besedin.
www.krigsvidenskab.dk

”Beskrivelse af et Marinemaleri.”
Marinehistorisk Tidsskrift 3/2021.

”Command. Capit Frid. Held beklager den ham anbetroede Fregatte Hummerens forliis, og beeder om Forladelse …” Fregatten Hummerens forlis på Elben den 2. juni 1700.”
Tidsskrift for Søvæsen 2/2021.

””Låst inde. Trawler stikker af”: Danskernes jagt på Red Crusader.”
Politiken Historie: https://politikenhistorie.dk/art8189710/To-danske-s%C3%B8folk-blev-kidnappet-da-fregatten-Niels-Ebbesen-sk%C3%B8d-med-skarpt-mod-skotsk-fiskefart%C3%B8j

2020

”Krigsførelsens Kredsløbs hvem, hvad, hvor.” (Sammen med Søren Sjøgren.)
Scandinavian Journal of Military Studies, 3(1) (2020), 210–222. DOI: http://doi.org/10.31374/sjms.76

”Udisningen af den danske eskadre mod Algier den 5. – 7. april 1770. Orlogskaptajn Preben Holcks datering af et maleri.” (Sammen med Jakob Seerup).
Marinehistorisk Tidsskrift 4/2020.

”From Defense of the Baltic to the Airspace above Kosovo: The Transformation of the Royal Danish Air Force, 1989-1999.” 
www.balloonstodrones.com

”Skandaløs heltedyrkelse af en tysk naziforbryder i en dansk ubåd.”
Marinehistorisk Tidsskrift 3/2020.

2019

”Når fjenden forsvinder.”
Norsk Militært Tidsskrift 4/2019.

”Når historien flytter.”
Tidsskrift for Søvæsen 2/2019.

“Søslaget i Tsushimastrædet, maj 1905. En dansk øjenvidneberetning.”
Marinehistorisk Tidsskrift 3/2019.

“Døden i Greifswald. Historien om den danske søofficer Christian Thomesen Carl (1676-1713).”
Siden Saxo 1/2019.

2018

En ubåd i ørkenkrig. Ubåden Sælens deltagelse i operation Iraqi Freedom 2003.
Tidsskrift for Søvæsen 4 / 2018.

”En juvel fra arkivet. Land Carte von der Insull und Profince Gotland, ca. 1679.”
Marinehistorisk Tidsskrift 4 / 2018.

”Låst inde. Trawler stikker af.” Red Crusader-affæren den 29. maj 1961.
Marinehistorisk Tidsskrift 4 / 2018.

”Baron Benzelstierna og det mislykkede brandattentat.”
Siden Saxo 3 / 2018.

”Sænkningen af ANYO MARU NO. 17 den 19. november 1986.”
Marinehistorisk Tidsskrift 3 /2018.

”Danish submarine force’s final moment of glory.”
Warships International Fleet Review. July 2018.

”Et orlogsskib bliver til. Konstruktionen af inspektionsskibet TRITON ved Svendborg Værft A/S 1988-1989.” (Sammen med KK (pens.) Erik Månsson).
Marinehistorisk Tidsskrift 2 /2018.

Boganmeldelse. “Sorttjærede ligkister” af Niels Bjørn Hansen.
Marinehistorisk Tidsskrift 2 /2018.

”Doktrinudvikling i Søværnet og oprettelsen af Søværnets Taktiske Stab.” (Sammen med stud.mag. Jonas Pilgaard).
Tidsskrift for Søvæsen 1-2/2017.

”Dansk ubåd var aktiv i USA’s ørkenkrig.”
Søfart, 5. marts 2018.

“Med NIELS IUEL på togt til Sydamerika 1923 – 1924.”
Marinehistorisk Tidsskrift 1 /2018

2017

“Udviklingen og afviklingen af Flyvevåbnets Operative Doktrin 1997-2010.”
www.krigsvidenskab.dk

Boganmeldelse. ” Kampen om Oceanerne” af Jeremy Harwood.
Anmeldt på www.krigsvidenskab.dk

”Doktrinudvikling i Søværnet og oprettelsen af Søværnets Taktiske Stab.” (Sammen med stud. mag. Jonas Pilgaard). Brief. Forsvarsakademiet, marts 2017.

”En juvel fra arkivet. Den danske erobring af Helgoland den 9. august 1714.”
Marinehistorisk Tidsskrift 1/2017.

“The Royal Danish Navy. From The Baltic To The Horn Of Africa – And Back Again?”
World Naval Review 2017.

2016

”Fire uger i storm. Fregatten Bornholms togt, december 1781 – januar 1782.
Marinehistorisk Tidsskrift 4/2016.

“N.J. Fjord – et dansk dampskibs indflydelse på verdenshistorien.”
Marinehistorisk Tidsskrift 4/2016.

”Denmark’s Libya WMD Mission.”
Warships International Fleet Review. Oktober 2016.

Boganmeldelse. ”Svenskt flyg under kalla kriget” af Christer Lokind, Lennart Andersson, Michael Fredholm, Mats Hugosson, Per-Göte Lundborg, Thomas Magnusson og Simon Olsson.
Anmeldt på www.krigsvidenskab.dk

Boganmeldelse. ”Danmarks jagerfly. Fra Spitfire til F-16” af Ole Rossel.
Anmeldt på www.krigsvidenskab.dk

”The battle of Lumsås.”
Warship World, september 2015.

“Min værnepligtstid 1915-1916.” Af Johannes Otto Selsing.
Marinehistorisk Tidsskrift, 3/2016.

“Sørøvere på kongens bud. Fortællinger om danske og norske kapere i kamp mod englænderne 1807-14” af Niels Bjørn Hansen.
Anmeldt på www.krigsvidenskab.dk

”Uddrag Af Frømandskorpsets Historie 1957 – 1977”
(bearbejdning af manuskript af KD F. Volke).
Marinehistorisk Tidsskrift, 2/2016.

“N.J. Fjord. How a small Danish steamship influenced world history.”
Warship World, July/August 2016.

”ROYAL DANISH AIR FORCE. AIR OPERATIONS DOCTRINE. Udviklingen og afviklingen af Flyvevåbnets Operative Doktrin 1997-2010.”
Brief. Forsvarsakademiet, maj 2016.

“Kast bomberne! Anden Verdenskrigs bombekampagner over Europa” af J.R. Bruning. På dansk ved Jesper Høy Hansen. Forlaget Turbine 2015.
Anmeldt på www.krigsvidenskab.dk

2015

”The Danish Navy from 1990 to 2014: From the Baltic to the High Seas.”
I “Doctrinal Change. Using The Past To Face The Present.” Proceedings Of The 14th Annual Conference Of The Partnership For Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group.

“Seek Swedish Waters!”
Warship World, November/December 2015.

”En juvel fra arkivet. Tordenskiolds angreb på Marstrand den 26. juli 1719.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 4 / 2015.

“Grim fate of unlucky stranded submarine E13.”
Warships International Fleet Review. September 2015.

”With a little help from your friends… – Rebuilding the Royal Danish Navy 1945-1965.”
I ”Militärisch-Industrieller Komplex? Rüstung in Europa und Nordamerika nach dem Zweiten Weltkrieg.” Postdam 2015. (ISBN 978-3-7930-9808-9)

”Karl 12 af Sveriges død ved Fredriksten den 11. december 1718.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 2 / 2015.

“Desperate race to save trapped submariners.”
Warships International Fleet Review. May 2015.

“Trapped with water rising. No time to lose.”
Warships International Fleet Review. April 2015.

2014

“Den indisk-pakistanske krig 1971.”
Tidsskrift for Søvæsen, 2 / 2014.

”Dykkeren. Den danska flottans första ubåt.”
I Andreas Linderoth (red.) “Det Dolda Hotet – 12 forskare om ubåtar.” Marinmuseum Karlskrona 2014.

”Peter Raagaards Dagbog 1792 -1857.”
(Sammen med Jakob Seerup)
Marinehistorisk Tidsskrift, 4 / 2014.

”HAVFRUEN. En ubåd til den danske flåde. 1912.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 4 / 2014.

”Genforeningen set fra vandet.”
Sønderjysk Månedsskrift, 8 / 2014.

”Oberst Christian Ditlev Ove Lunn – en dansk officer i Frankrig 1937‑1939”.
I ”Dansk-Franske Militære Relationer Gennem 1000 År.” Syddansk Universitet 2014.

”Danmark og flådens østersødilemma.”
(Sammen med KL J. Kidmose).
Jyllands-Posten. Kronik 9.juli 2014.

”Fra min orlogstid.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2014.

”På narkojagt i det Caribiske Hav. Korvetten Peter Tordenskiolds togt foråret 2001.”
Tidsskrift for Søvæsen, 1 / 2014.

”Bortbleven. Historien om skonnerten HYDRAs forlis 1917”.
Marinehistorisk Tidsskrift, 2 / 2014.

2013

”The Participation of the Danish Navy in Operation Maritime Monitor / Sharp Guard 1993-1996.”
I “Le operazioni interforze e multinazionali nella storia militare”. Roma 2013.

”Søværnets deltagelse i Operation Maritime Monitor / Sharp Guard 1993 – 1996.”
Tidsskrift for Søvæsen, 2 / 2013

”Flådeliste 1945-2013”.
Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2013.

”Min tid i søværnet 1. februar til 29. august 1943. Værnepligtig nummer 4427, Jens Gejl Kristensen.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2013.

”Depotskibet HENRIK GERNER.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 2 / 2013.

2012

”Marinehjemmeværnet 1952 – 2012.”
Martha, særnummer, maj 2012.

”Søværnets Øvelseseskadre 1926. Hvor, hvorfor og hvordan?”
Marinehistorisk Tidsskrift, 2 / 2012.

”Hvidbjørnens Grønlandsrejse i 1930.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 1 / 2012.

2011

”Operation Judgement. Dommens dag for den italienske flåde den 11. – 12. november 1940”
Tidsskrift for Søvæsen, 2 / 2011

”Flådens sænkning 1943. Drama i Isefjorden.”
Militærhistorie, Nr. 3/2011.

”Til Middelhavet efter krigsfanger. Krydseren VALKYRIENs togt juli – september 1919”
Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2011.

”Flådens sænkning 1943. Drama i Isefjorden.”
Militærhistorie, 3/2011.

Fregatten Peder Skrams Venner, 1 / 2011.

2010

”Sandheden om ubåden Delfinens deltagelse i STANAVFORLANT 1972.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 4 / 2010.

””Rolf Krage” begravet på Slotø i går!”
Marinehistorisk Tidsskrift, 4 / 2010.

”Ubådskatastrofen i Øresund.”
Siden Saxo, 3 / 2010.

“E.13s forlis i 1915.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2010 og ”Glemmer du”, Tårnby Kommunes lokalhistoriske Tidsskrift, 2 / 2011.
”Herluf Trolle 1978. Brand om bord.”
Fregatten Peder Skrams Venner, 1 / 2010.

2009

”Den danske flådes første søhelt. Søren Norby (14?? – 1530)”
Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2009.

”Hvad har ministeren imod vores skib?”
Fregatten Peder Skrams Venner, 2 / 2009.

”Gorshkov på billedet – En sovjetisk admiral på togt med SØHUNDEN”
Marinehistorisk Tidsskrift, 2 / 2009.

2008

”Mine 42 år i søværnet.”
Fregatten Peder Skrams Venner, 4 / 2008.

“7 minutter over Golfen. USS Vincennes nedskydning af Iranian Air Flight 655, 3. juli 1988.”
Tidsskrift for Søvæsen, 3 / 2008

“Register til Tidsskrift for Søvæsen. Aargang 100-124 1929-1953”.
OCR-skanning og renskrivning af register.

“Dagbogsoptegnelser fra orlogsgast Rasmus Hansen Rasmussen, no. 182, fra krydserfregatten FYEN på togtet til Middelhavet 29. oktober 1885 – 26. marts 1886.”
(Sammen med Jakob Seerup).
Marinehistorisk Tidsskrift, 1 /2008.

2007

“Neutralitetskrænkelsen ved Bjerregård. 1. september 1917”
Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2007

“Minelægger On the Rocks.”
Tidsskrift for Søvæsen, 2 / 2007

“42 dage på grund. Motortorpedobåden HAVØRNENs grundstødning ved Scroby Sands, 2. december 1952 – 14. januar 1953.”
Tidsskrift for Søvæsen, 1 / 2007.

“DYKKERENS FORLIS. En hidtil ukendt øjenvidneberetning.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 1 / 2007.

2006

“Virkelighedens jagt på RØDE OKTOBER”.
FOKUS, Uge 44, 2. november 2006.
(Sammen med Rasmus Dahlberg)

“Abandon ship! Ildkamp ved Saltholm under 1. Verdenskrig”.
Alt om Historie, 10/2006.

“På vingerne for Danmark”.
FOKUS, Uge 23, 8. juni 2006.

“NIELS JUEL’s rejse til Sydamerika.”
Tidsskrift for Søvæsen, 2006.

“Med Herluf Trolle og Peder Skram 1965-1968.”
Fregatten Peder Skrams Venner, 1 & 3 2006 & www.navalhistory.dk

2005

“Beskrivelse af Kaptajn V. Hovgaards Projekt til en Undervandsbaad. 1900”.
Eller hvad der kunne være blevet søværnets første ubåd… “

Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2005.

“Udviklingen af den trådstyrede torpedo.”
Søværnsorientering, 2 / 2005.

“Livsfarlig brand i maskinrummet på neddykket ubåd.”
Artikel på www.navalhistory.dk

“Aldrig mere en 9.april”.
Tidsskrift for Søvæsen, foråret 2005.

“Fra linieskib til skydemål. Linieskibet Dannebrogs endeligt”.
Marinehistorisk Tidsskrift, 1 / 2005.

2004

“Billedserie af bjærgningen af torpedobåden HAVHESTEN 1904”.
Marinehistorisk Tidsskrift, 4 / 2004.

“Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter “RESTORER”, foråret 1948″.
Maritim Kontakt 26.

“Blev der skudt mod de indtrængende tyskere den 29. august 1943?
Nyt lys på optakten til flådens sænkning.”

Under Dannebrog, 2004.

“Erindringer fra min tid i søværnet 1943 og 1945.”
Artikel på www.navalhistory.dk

“På Orlogsværftet under besættelsen”.
Artikel på www.navalhistory.dk

“Ombord på torpedobåden HØGEN (1939-40): En værnepligtigs erindringer før, under og efter tjenestetiden.” 
Artikel på www.navalhistory.dk

“Overtagelsen af tidligere tyske motortorpedobåde, juli 1947.”
(sammen med pens. orlogskaptajn Jørgen Strange Lorenzen)
Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2004.

Sænkningen af undervandsbåden HAVFRUEN, 29. august 1943.
Under Dannebrog, januar 2004 og Søværnsorientering, 3 / 2004.

2003

Søsætninger ved Orlogsværftet 1840-1931.
Lagt på www.milhist.dk og www.navalhistory.dk.

“To gange sænket af egen besætning – Artilleriskibet NIELS IUEL i tysk tjeneste 1943-45”
Marinehistorisk Tidsskrift, 4 / 2003.

“Kieler Expeditionary Force – Hjemtagningen af danske orlogs- og handelsskibe fra tyske havne i 1945.”
Søværnsorientering, efteråret 2003 samt Løkken Folkeblad, 27. august 2003.

“Eksplosionen i Flensborg, 14. juni 1945 – Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen.”
Marinehistorisk Tidsskrift, 4 /2003.

“S321 Nordkaperens sidste togt, Baltops 2001”.
Marinehistorisk Tidsskrift, 1 / 2003.

2002

“Marinekalender 2004.”
Lavet for Orlogsmuseet i samarbejde med Gert Laursen / www.milhist.dk

“Med Orlogsflaget på halv. Udleveringen af otte danske torpedobåde til tyskerne i foråret 1941.”
Marinehistorisk Tidsskrift 4 / 2002, Tidsskrift for Søvæsen og Chakoten, efteråret 2002 og foråret 2003.

“Skæbnen for flådens enheder efter sænkning den 29. august 1943”.
Tidsskrift for Søvæsen, 3-4, 2002.

2001

“Angrebet på Pearl Harbor”.
Marinehistorisk Tidsskrift, 4 / 2001.

“SPORDEX 2000 – Et togt med missiltorpedobåden Sehested”.
Marinehistorisk Tidsskrift, 3 / 2001.

“Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik 1864-1885”.
Artikel på www.milhist.dk

2000

“Angrebet på Christiansø 1808”.
Artikel på www.milhist.dk & www.navalhistory.dk.

Søren Nørbys hjemmeside – hverken mere eller mindre