Bøger

Historien bag billedet. 50 ikoniske malerier af den danske flåde.
Søren Nørby
& Jakob Seerup.

Danmarks historie er uløseligt forbundet med havet. Her har flåden gennem århundreder kæmpet for fædrelandet, sikret handlen og fiskeriet eller blot vist flaget, når Danmark og de danske konger skulle repræsenteres.

Flådens skibe og marinehistorien har inspireret generationer af kunstnere, der ønskede at gengive dramaet og storheden, der udfoldede sig, når flådens skibe stod til søs.

Malerierne viser både de storslåede sejre og de forsmædelige nederlag, og bag de mange billeder gemmer sig historien om Danmark og den danske flåde – i krig og fred.

I nærværende bog har marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup udvalgt 50 malerier fra flådens historie – fra den sårede kong Christian 4. på dækket af Trefoldigheden i 1644 til kampen mod pirater ved Afrikas horn i 2013. Gennem disse 50 nedslag i historien fortælles dels flådens historie, dels historien bag billederne, og hvordan og hvorfor de kom til verden.

Turbine Forlaget. ISBN: 9788740686654.

***

Piratjagt. Det danske søværns kamp mod pirateri ved Afrika 2008-2022

I 2020 og 2021 blev flere danske fragtskibe angrebet af pirater i Guineabugten på Afrikas vestkyst. For at sikre den frie handel på verdenshavene sendte den danske regering i oktober 2021 fregatten Esbern Snare til Guineabugten. Her skulle den patruljere og sikre, at piraterne ikke havde held til at kapre skibe eller bortføre besætningsmedlemmer.

At planlægge og gennemføre en militær mission, der finder sted 4.700 sømil (8.700 kilometer) fra danske farvande, er ikke uden udfordringer. Indsatsen mod pirateriet foregik i krydsfeltet mellem Udenrigs- og Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen i København, Søværnskommandoen i Karup og mandskabet på Esbern Snare. Denne bog beskriver det til tider komplicerede forløb, som ligger bag en moderne flådemissions tilblivelse og udførelse.

Bogen tager sit udgangspunkt i historien om den antipirateri-indsats, som Søværnet var involveret i ved Afrikas Horn 2008-2015, idet erfaringerne herfra spillede ind på planlægningen og udførelsen af missionen i Guineabugten i 2021-22.

Missionen i Guineabugten havde sit dramatiske højdepunkt den 24. november 2021. Her endte danske styrker i skududveksling med lokale pirater, hvilket kostede fem formodede pirater livet. Bogen dækker også denne episode samt det efterfølgende juridiske forløb.

”Piratjagt. Det danske Søværns kamp mod pirateriet ved Afrika 2008 – 2022” er baseret på et stort antal interviews med officerer, befalingsmænd, gaster, politikere, embedsmænd, selv-identificerende pirater og med regionale partnere, som på forskellig vis var involveret i indsatsen ved Afrikas Horn 2008-2015 eller Esbern Snares togt i 2021-2022. Den er illustreret med over 150 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

Om bogens forfattere
Søren Nørby. Ph.d., Søværnets Historiske Konsulent. Forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.
Katja Lindskov Jacobsen. Ph.d., seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.
Hüseyin Yücel. Cand.scient.pol., specialkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser på Forsvarsakademiet.

Syddansk Universitetsforlag. ISBN: 97887408835038.

***

Two Hundred Days. My Time as Commander of Operation Removal of Chemical Agents from Syria, 2013-2014
With Torben Mikkelsen, Admiral Danish Fleet and Chief of Navy Command.

In a military operation that ran from autumn 2013 to summer 2014, a multinational naval force managed to remove approx. 1,300 tons of chemical weapons and substances from civil war-torn Syria.

The operation was led by Danish naval officer Torben Mikkelsen. This book is based on the diary he wrote during the six months he was in command of the Danish-Norwegian-British force.

The book provides a frank and honest insight into the work of a naval officer in the 21st century and the challenges inherent in conducting a multinational operation at a time of increasing tensions between the world’s great powers.

The book is illustrated with more than 100 maps and photographs, the majority of which have not been published before.

***

“Frederik i flåden. Kronprins, konge og søofficer.”
Sammen med Rasmus Dahlberg og Jakob Seerup.

Den 20. september 2021 er det 100 år siden Danmarks kronprins, den senere kong Frederik 9., blev udnævnt til sekondløjtnant i Søværnet og indledte en karriere som officer i den danske flåde. Søen havde kronprinsen selv valgt, og her havde han følt sig hjemme, siden han som barn vaskede dæk på kongeskibet Dannebrog.
For en dansk kronprins var det unikt at blive søofficer. Men den unge Frederik var på rette kurs, og hans tid som tjenstgørende var med til at definere ham som menneske. Han var værdsat af sine kolleger som en dygtig officer, der førte sit skib med sikkerhed og ledte mandskabet med respekt og tillid. Og han var afholdt for sit engagement, sin ligefremme facon og sit gode humør. Da Frederik i 1947 blev konge, måtte han sige farvel til karrieren i Søværnet, men livet igennem holdt han kontakten til gamle venner i flåden, optrådte i Søværnets uniform og inspicerede fartøjer og unge kadetter med et skarpt øje. Kongen nød også at tage kommandoen om bord på kongeskibet, når det sejlede til Grønland eller lagde til i danske havnebyer – hvor hans foretrukne morgenbad foregik med en spuleslange på dækket.
I anledning af 100-året udgiver de tre marinehistorikere Søren Nørby, Rasmus Dahlberg og Jakob Seerup den 21. september bogen Frederik i flåden. Kronprins, konge og søofficer. Den fortæller historien om Frederik 9.s lange liv på havet og er rigt illustreret med fotografier fra hans virke som sømand. Bogen er krydret med små citater af Hendes Majestæt Dronningen.

GADs forlag. ISBN:9788712065760

***

“Admiral Garde. Karrieren, katastrofen og konsekvensen.”
Sammen med Rasmus Dahlberg.

Admiral Hans Jørgen Garde nåede at være forsvarschef i blot 124 dage, før han og otte andre omkom ved en tragisk flyveulykke den 3. august 1996. Flyvevåbnets Gulfstream III F-330 havarerede denne dag imod en fjeldside under indflyvningen til Vágar Lufthavn på Færøerne. Om bord var ud over forsvarschefen hans hustru, tre medlemmer af hans stab og fire besætningsmedlemmer.

Denne bog fortæller historien om Gardes karriere fra tiden i Torpedobådseskadren i 1960’erne over hans år som underviser på både Forsvarsakademiet og civile universiteter til de større chefposter i Søværnets Operative Kommando og Forsvarsstaben, inden han den 1. april 1996 blev udnævnt til forsvarschef – den højeste post i Forsvaret. Både Gardes operative virke, ledelsesstil og akademiske meritter beskrives og sættes ind i den større sammenhæng, han og Forsvaret virkede i under og efter Den kolde krig.

Katastrofen på Færøerne oprulles gennem øjenvidneskildringer, politirapporter og interviews med de personer, som i minutterne, timerne og dagene efter ulykken måtte håndtere den uventede situation. På havaristedet arbejdede indsatspersonellet under svære vilkår, og identifikationsarbejdet krævede specialister fra Danmark. Samtidig skulle en krisestab i Forsvarskommandoen under tidspres arrangere både hjemtagelse af de omkomne og officiel bisættelse af forsvarschefen og hans hustru.

Havarirapporten konkluderede, at piloternes fejlvurdering af vejrforholdene forårsagede dødsulykken. Forsvaret reagerede dog skarpt, da pressen anklagede den afdøde forsvarschef for at have presset piloterne til at lande. Afslutningsvis undersøger bogen, hvad konsekvensen af den øverste chefs pludselige død blev for Forsvaret som organisation både på kort og længere sigt.

Bogen bygger på flere end 50 interviews, arkivstudier, aktindsigt og en omfattende litteratur.

Syddansk Universitetsforlag. ISBN: 978-87-408-3365-2.

***

”Med fornøden dristighed. Dramatiske beretninger fra Flådens historie.”

Med Fornøden Dristighed. Ordene er tilskrevet den danske søhelt Peter Wessel Tordenskiold, der under Store Nordiske Krig 1709-1720 viste, at han ikke var bange for at tage chancer, når han mødte fjenden.

Bag begrebet ”fornøden dristighed” ligger den filosofi, at vil man vinde i krig, så kræver det en aggressiv og offensiv holdning. Skibschefen skal balancere ansvaret for skib og mandskab op mod gennemførelsen af den pålagte ordre, og Søværnets historie har mange eksempler på situationer, hvor skibschefer, befalingsmænd eller gaster har udvist en fornøden dristighed.

Flådens historie har dog også eksempler på det modsatte, og Med Fornøden Dristighed samler 12 af disse dramatiske beretninger. Fra linjeskibet Dannebrogs eksplosion i Køge Bugt i 1710 over krigen 1864 til 1. og 2. Verdenskrig og vor tids indsatser for at redde søfolk i nød. Hermed føjes flere spændende historier til beretningerne om flådens virke i Søren Nørbys tidligere bog Hverken ubesindig eller frygtsom. ISBN: 9788740669763

***

”Hverken ubesindig eller frygtsom. Dramatiske beretninger fra Flådens historie.”

Den danske admiral Niels Juels motto, Nec temere, nec timide (“hverken ubesindig eller frygtsom”), har siden 1700-tallet stået som ledetråd for søofficererne i den danske flåde.
Som skibschef har søofficeren ansvaret for skib og besætning, og mangt en skibschef har igennem tiden måtte træffe beslutninger, der kunne betyde liv og død for dem selv og deres besætning.

Hverken ubesindig eller frygtsom fortæller 11 dramatiske beretninger fra Flådens virke. Fra kampen mod algeriske korsarer i 1700-tallet over krigene i 1848-51 og 1864 til 2. Verdenskrig og vor tids indsatser mod pirater ved Afrikas Horn. Det er beretningen om de søofficerer og orlogsgaster, der ofte fjernt fra Danmark gennem tiderne har gjort deres bedste for at udføre ordrer fra kongen eller Danmarks regering. Med deres egne ord fortæller de, hvordan de oplevede kampene på kanondækket, på broen, i riggen og i maskinrummet.

Bogen er illustreret med over 200 billeder, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort. ISBN: 978-87-406-6517-8

***

“To hundrede dage. Min tid som chef for Operation Removal of Chemical Agents from Syria 2013 – 2014.”

Af Torben Mikkelsen, kontreadmiral. Chef for Søværnskommandoen og Søren Nørby, ph.d. Søværnets Historiske Konsulent.

I en militæroperation, der løb i perioden efteråret 2013 til sommeren 2014 lykkedes det en multinational flådestyrke at bortskaffe op mod 1300 tons kemisk materiale og kemiske våben fra det borgerkrigshærgede Syrien.

Operationen blev ledet af den danske søofficer Torben Mikkelsen, og denne bog er baseret på den dagbog, som han skrev i de seks måneder han ledte den dansk-norsk-britiske styrke. Beretningen giver et åbenhjertigt og ærligt indblik i virket som søofficer i det 21. århundrede og de udfordringer, som det giver at skulle gennemføre en multinational operation i en tid med tiltagende spændinger mellem verdens stormagter.

Illustreret med over 100 billeder, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort. ISBN: 978-87-408-3268-6.

***

“Flådeguide. Det Danske Søværn i det 21. århundrede. Skibe, organisation og opgaver.”

24 timer i døgnet, 365 dage om året er det danske Søværn klar til at forsvare danske og allierede interesser – med magt om nødvendigt.
Søværnet har i 2019 cirka 2.400 ansatte og 37 orlogsskibe. Skibene og deres besætninger løser et væld af opgaver i danske og internationale farvande – fra suverænitetshåndhævelse over fiskeriinspektion til forureningsbekæmpelse og uddannelse af personel. Alt sammen mens værnets ansatte forbereder sig på at kæmpe en krig, som alle håber aldrig kommer.

Denne rigt illustrerede bog beskriver Søværnets opgaver, organisation samt ikke mindst flådens skibe. Den henvender sig både til Søværnets personel – nuværende såvel som kommende – og til alle andre med interesse for det danske forsvar og dets virke i det 21. århundrede.

Illustreret med over 100 billeder, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.
August 2019. ISBN: 978-87-4065-779-1. Turbine Forlaget. 100 sider, illustreret. E-bog: 978-87-93560-15-4

***

”Når Fjenden Forsvinder. Det danske flyvevåbens udvikling 1989 – 1999.”
Den 30. maj 1999 er en central dato for det danske flyvevåben. For første gang i værnets historie kastede danske F-16-fly denne dag bomber mod et fjendtligt mål. Målet befandt sig imidlertid i Serbien, der ligger 1500 kilometer fra Danmark, og som Danmark juridisk ikke var i krig med. I stedet var det, som Flyvevåbnet deltog i, en ”humanistisk intervention”, der skulle stoppe et potentielt serbisk folkemord i den serbiske provins Kosovo.
Hvordan blev det en opgave for det danske forsvar at deltage i sådanne aktioner så langt fra Danmark og mod fjender, der ikke udgjorde nogen direkte militær trussel mod Danmark?

Denne bog beskriver det danske forsvar og flyvevåbens udvikling fra Berlinmurens fald den 9. november 1989 og frem til luftkampagnen over Serbien ti år senere. Det var en periode fuld at markante ændringer af forsvaret og flyvevåbnets udseende, materiel, personel, og samtidig med at værnet er blevet mindre, er brugen af dets kapaciteter steget betragteligt. Bogen beskriver både de interne diskussioner i Forsvaret samt det politiske pres, der var med til at bestemme, hvilken vej Flyvevåbnet skulle gå i omstillingen efter den kolde krig afslutning. En omstilling, der lagde grunden til det ”expeditionary air force”, som Danmark råder over i dag, og som kan varetage danske interesser stort set hvor som helst på kloden fly kan lande og lette.

Bogen er illustreret med over 80 kort og fotografier, hvoraf hovedparten ikke før har været offentliggjort.
August 2019. ISBN: 978-87-408-3215-0. E-bog: 978-87-93560-14-7

***

”Sænk Skibene. Flådens sænkning 29. august 1943.”

”Sænk Skibene!” Sådan lød viceadmiral Aa.H. Vedels ordre, da han den 29. august 1943 fik besked om, at tyske tropper var i færd med at trænge ind på flådens hovedbase på Holmen. Hermed ophørte tre års samarbejde med besættelsesmagten, hvor Søværnet på regeringens ordre blandt andet havde måttet foretage minestrygning i de danske farvande.

Vedels ordre satte gang i en lang række dramatiske begivenheder på Holmen og rundtom i danske havne, hvor det i morgengryet lykkedes Søværnets personel at sprænge eller på anden måde ødelægge hovedparten af flådens skibe. Aktionen omfattede stort set alle flådens ansatte, og syv danskere betalte denne dag den højeste pris for deres indsats for Danmark og Søværnet.

Marinehistoriker Søren Nørby beskriver Søværnets historie fra ”skammens dag” den 9. april 1940 og frem til den dramatiske augustmorgen i 1943, hvor flåden sænkede sig selv. Han giver her ordet til en lang række af de personer, der spillede en rolle i en aktion, som var med til at sikre, at Danmark efter krigen blev talt mellem Tysklands fjender.

Sænk skibene! indeholder over 120 fotos og illustrationer fra begivenhederne, hvoraf en del ikke tidligere har været offentliggjort.
August 2018. ISBN: 9788740650907. 190 sider.

***

“Niels Juels sidste togt. Radiokvartermester Verner Kristensen Lynges dagbog fra flåden sænkning i august 1943.”

Den 29. august 1943 var en af de mest dramatiske dage under den tyske besættelse af Danmark. Denne dag brød samarbejdspolitikken sammen, og tyske styrker satte sig derfor i besiddelse af den danske hær og flådes materiel. Enkelte steder kom det til kamp mellem danske og tyske styrker, og en af de mest dramatiske begivenheder var artilleriskibet Niels Juels forsøg på at nå fra Holbæk og til neutralt svensk område.
I denne dagbog beretter en række af skibets mandskab om forsøget og om, hvordan skibet – da skaderne efter tyske bomber havde sat Niels Juel ud af spillet – blev søgt ødelagt af dets egen besætning for ikke at falde i tyskernes hænder.
Efterfølgende blev besætningen interneret, først på Holmen og siden i KB-Hallen. Dagbogen fortæller også om denne tid, hvor de internerede ikke vidste, hvad fremtiden ville bringe dem.
Dagbogen er transskriberet og kommenteret af marinehistorikeren Søren Nørby.

Maj 2017. ISBN: 9788793560024. E-bog.

***

“Absalon and Esbern Snare. The Danish Navy’s Absalon Class Support Ships.”
Søren Nørby og Tom Wismann.

The two Danish support ships Absalon and Esbern Snare are a symbol of the new Danish navy that emerged following the end of the Cold War. The absence of a direct territorial threat enabled Denmark to pursue a new activist foreign policy with greater emphasis on military operations far from home. The Danish navy has played a central part in this effort.
The new policy required new and larger ships that could operate on the high seas. In 1999, the Navy received political support and funding for two ships tailored for operations far from the Danish waters. Thanks to due diligence in the Danish Naval Material Command, the distance from drawing board to launch of the ships was short, and the result more than surpassed the Navy’s expectations for the two new support ships.
Absalon and Esbern Snare have since their commissioning into the Danish navy participated in the anti-piracy operation at the Horn of Africa, as well as in Operation RECSYR where the world community removed Syria’s chemical weapons from the civil war-stricken country.
This e-book tells the fascinating story of the ships’ design, building, their equipment, life on board and the first years of operations.
The e-book contains over 150 illustrations, most of which have not previously been published.

2017. ISBN: 9788793560017. E-bog.

***

“For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år.”

Slaget på Reden 2. april 1801, Sejren i Køge Bugt 1. juli 1677, bombardementet af København og tabet af flåden i 1807, sejren ved Helgoland 9. maj 1864, flådens sænkning 29. august 1943, antipirateri-operationer ved Afrika i 2008. Søværnets historie er rig på sejre og nederlag.
Søværnet er det ældste af forsvarets tre værn, og kunne i 2010 markere 500-året for dets grundlæggelse. Søværnet er også det mest traditionsrige værn, og historierne om flådens mange sejre og nederlag har altid spillet en central rolle i flådens virke og været et centralt element i skabelsen af Søværnets helt særlige identitet.
Her gennemgår marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup flådens historie, dag for dag, og bogen giver alle med interesse for Søværnets – og Danmarks – historie en nem og tilgængelig oversigt over dansk søkrigshistorie.
For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år er gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort. Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, har skrevet forordet.

240 sider. Forsvarsakademiet 2017. ISBN: 978-87-7147-179-3 (trykt udgave)

Også ude som E-bog: ISBN: 9788771471793.

***

“Absalon og Esbern Snare. Søværnets støtteskibe af Absalon-klassen.”
Søren Nørby og Tom Wismann.

Støtteskibene Absalon og Esbern Snare er et symbol på det nye danske søværn, der er opstået efter den kolde krigs ophør. Fraværet af truslen i Danmarks nærområde gav plads til en ny aktivistisk dansk udenrigspolitik med større fokus på militære operationer fjernt fra Danmark – operationer, som Søværnet har spillet en aktiv rolle i.

Den nye politik krævede nye og større skibe, der kunne operere på de store have. I 1999 fik Søværnet politisk opbakning og finansiering til to skibe skræddersyede til opgaver langt fra de hjemlige farvande. Takket være grundigt forarbejde hos bl.a. Søværnets Materielkommando var afstanden fra tegnebræt til søsætning kort, og resultatet overgik langt de forventninger, som Søværnet havde til de to nye støtteskibe.

Absalon og Esbern Snare har varetaget den vigtige opgave som Danmarks bidrag til antipiraterioperationen ved Afrikas Horn samt i Operation RECSYR, hvor verdenssamfundet fik fjernet Syriens kemiske våben fra det borgerkrigsramte land. Denne bog fortæller den spændende historie om skibenes tilblivelse, udrustning, livet om bord og om de første års operationer.

Indeholder over 150 illustrationer, hvoraf langt de fleste ikke før har været offentliggjort.

104 sider. Steel & Stone Publishing 2016. ISBN: 978-87-998235-2-9

***

“The Danish Navy 1850-1943 – Through the Lens.”
Søren Nørby og Jakob Seerup.

With a coastline of more than 7,300 kilometers, Denmark has always been a proven maritime nation, and the Royal Danish Navy is an essential part of Danish history. The invention of the camera during the mid-1800s allowed this history to be documented in a novel way and to an extent not previously seen. The resulting photographs were not only of the beautiful frigates and corvettes, with their towering masts, or portraits of highly decorated naval officers. Also, life on board the ships, the workers on shore and the daily life of the sailors could now be depicted in a way that paintings had been unlikely to capture, but which the camera could reproduce with unprecedented realism.

From the earliest photographs in the 1850s and until the Navy was scuttled in 1943, this book tells the story of one of the most important periods in the Royal Danish Navy’s history. It tells of rapid technological developments from the wooden sailing ships to the steamship era and onward to the modern-day screw-ships. It tells the story of the crews, their training and everyday life on board the Navy’s ships, about the workers at the Royal Dockyard, and about the royal family’s close ties to the Danish fleet. Last but not least, the book tells the story about the changes in weapons and tactics and about the Danish Navy and nation at war.

2015. ISBN: 9788799872633. Ebog.

***

”Da vi sænkede flåden. Øjenvidneberetninger fra flådens sænkning 29. august 1943.”

Kildesamling med sænkningsrapporter og øjenvidneberetninger fra flådens sænkning den 29. august 1943.

2015. ISBN:9788799872657. E-bog.

***

“Fra kold krig til internationalt engagement. Søværnets korvetter af Niels Juel-klassen 1979-2009.”
(Sammen med Bent Hansen, Henrik Muusfeldt, Jens Arne Monefeldt Ludvigsen & Bent Sloth Larsen)

Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold og det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats fortælles i denne rigt illustrerede bog.
De tre korvetter blev bygget til forsvaret af Østersøen under den kolde krig, men kom efter Murens fald i 1989 til at optræde som Søværnets og Danmarks repræsentant i NATO og på internationale operationer langt fra de danske farvande.
Som noget ganske enestående i Søværnets nyere historie kom korvetterne også i krig. To gange var Olfert Fischer i den Persiske Golf for at forsvare danske interesser – med våbenmagt om nødvendigt. Korvetten kom ikke i kamp, men man var klar og repræsenterede på fornemste vis Søværnets traditioner.

Denne bog beskriver de tre skibes historie fra tilblivelsen under den Kolde Krig til deres udfasning 30 år senere. Undervejs fortælles om maskineri, sensorer, våben, livet om bord samt ikke mindst de tre korvetters meget omskiftelige karriere i Søværnets og Danmarks tjeneste.

Bogen indeholder mere end 200 fotografier og illustrationer, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

352 sider. Steel & Stone Publishing 2015. ISBN: 978-87-994312-9-8

***

“Narhvalen og Nordkaperen – De sidste danskbyggede ubåde.”

De to ubåde af Narhvalen-klassen, Narhvalen og Nordkaperen, markerede på mange måder højdepunktet for det danske ubådsvåben. Med deres ringe størrelse, moderne maskineri, imponerende våbenlast og lange patruljetid var de skræddersyet til operationer i Østersøen. At de så tilmed var de sidste orlogsskibe bygget på Orlogsværftet, gør kun deres historie mere interessant.
Denne bog beskriver de to bådes historie fra tilblivelsen under Den Kolde Krig til deres udfasning næsten 40 år senere. Undervejs fortælles om maskineri, sensorer, våben, livet om bord, samt ikke mindst hvordan ubådene ville være blevet brugt i forsvaret af Danmark, hvis Den Kolde Krig var blevet varm.
Blandt bidragsyderne er en række forhenværende ubådschefer, der giver deres personlige beretninger om deres tid i de to ubåde.

“Narhvalen og Nordkaperen – de sidste danskbyggede ubåde” indeholder mere end 90 fotografier og illustrationer, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

145 sider. Statens Forsvarshistoriske Museum 2013. ISBN: 987-87-89022-53-6

 ***

”Åbent hav. Mit liv i søværnet 1945-1990.”
(Sammen med Jørgen F. Bork)

Danmark har gennem 500 år været en stolt flådenation. Viceadmiral Jørgen F. Bork har været en del af historien i 45 år – fra Flådens genopbygning efter besættelsen og gennem Den Kolde Krig som deltager i internationale NATO-operationer til havs.
Med vid og humor fortæller han her i samarbejde med marinehistoriker Søren Nørby om sine mange oplevelser, om fodnotepolitik og forsvarsforlig, om nedskæringer og slagsmål med politikerne, men også om dramatiske redningsaktioner, katastrofale beskydninger, ubådsjagter, grundstødninger samt de private omkostninger ved et liv i Søværnet. Det hele er krydret med kuriøse historier fra det maritime liv i både ind- og udland, som rummer feterede skuespillerinder, magtfulde statsoverhoveder, jubilæer, ceremonier og meget andet.

325 sider. Gyldendal 2010. ISBN: 9788702095302

***

”Danmarks største søhelte.”
(Sammen med Jakob Seerup, Søren Mentz og Thomas Lyngby)

DANMARK VAR ENGANG en betydningsfuld europæisk magtfaktor, men blev gradvist reduceret til en lilleputstat. Historien om Danmark rummer en lang række aggressive og defensive krige – de fleste af dem har vi tabt, men ét sted har vi ofte været sejrrige og fundet helte, der reddede dagen: på søen.
Denne bog fortæller historien om de største danske søhelte. Begavede, farverige, udfarende, bemærkelsesværdige, selvopofrende og dødsforagt-ende enere. Den fortæller om de træfninger, slag og krige, de deltog i, om deres liv og levned, død og eftermæle – Niels Juel, Iver Huitfeldt, Peter Tordenskiold, Peter Willemoes, heltene fra kanonbådskrigen og mange flere.
Helte er særlig forbundet med ekstreme situationer, hvor ekstreme handlinger er påkrævet – og hvor helten sætter hele sin viljestyrke ind på en sag. Historien viser, at forskellige tider har forskellige helte. Nye kommer til, nogle glemmes og enkelte lever videre fra århundrede til århundrede. Hvad er det, der skaber heltenes ry og eftermæle?

279 sider. Gad 2010. ISBN: 9788712045137.

***

“Beretninger fra de danske ubåde 1909-1999”
Samling af beretninger fra de danske ubåde 1909 – 1999. Erindringer fra dem, der sejlede med bådene krydret med avisartikler, boguddrag og officielle rapporter. Giver et godt indblik i livet om bord i den danske flådes ubåde.
Udarbejdet i samarbejde med medlemmerne af Dansk Ubådsforening. Samlet, redigeret og delvist illustreret af Søren Nørby.

ISBN: 978-87-93560-13-0. EBog.

***

“At sejle under vandet – udviklingen af de første ubåde.”

At sejle under vandet fortæller historien om udviklingen af de første ubåde. Hæftet dækker perioden frem til Første Verdenskrig, hvor ubåden viste sit krigspotentiale, men omhandler også centrale emner som neddykning, navigering og angrebstaktik.
Ideen om at bygge et fartøj, der uset kan bevæge sig frem under havets overflade, går mange hundrede år tilbage. Mange kender Jules Vernes bog En Verdensomsejling under Havet, der fortæller historien om kaptajn Nemo og ubåden Nautilus. Verne var imidlertid ikke den første, der fi k ideen til en ubåd, men det var først med den industrielle revolution i 1800-tallet, at det blev praktisk muligt at bygge en fungerende ubåd.
At sejle under vandet er skrevet som case til faget historie, primært teknologihistorie på htx. Hæftet er velegnet som udgangspunkt for tværfaglige samarbejder med samfundsfag, teknologi og dansk.

32 sider. Erhvervsskolernes forlag 2008. ISBN: 8770820171 / 9788770820172.

***

“Mine 42 år i søværnet.”
Biografi om kommandør Jørgen Vilhelm Stilling.

Kommandør Jørgen V. Stilling blev indkaldt til søværnet umiddelbart før udbruddet af Anden Verdenskrig og deltog derfor i marine-personellets omtumlede liv under den tyske besættelse af Danmark, herunder også i Modstandsbevægelsen. Efter krigen deltog Stilling en stor rolle i genopbygningen af den danske flåde, herunder bl.a. ved afhentning af de italiensk byggede korvetter og senere ved indkøringen af de store fregatter af PEDER SKRAM-klassen og afslutter den operative del af sin tjeneste i torpedobådseskadren som eskadrechef. Livet i Søværnet afsluttes som chef på Flådestation Frederikshavn. En god kilde til søværnet historie under den Kolde Krig, fortalt med et usvigeligt godt humør.

102 sider. Marinens Bibliotek 2008.

***

“Den Danske Flåde 1850-1943. Som fotograferne så den.”
(Sammen med Jakob Seerup.)

Øjebliksbilleder fra flådens historie. Med en kystlinje på mere end 7300 km har Danmark naturligt nok altid været søfartsnation, og den danske flådes historie er derfor også en væsentlig del af vores fælles danmarkshistorie. Med kameraets opfindelse i midten af 1800-tallet kunne historien dokumenteres på en helt ny måde og i et omfang, som ikke tidligere var set. Og forevigelsen var ikke kun de smukke fregatters og korvetters knejsende master eller de højtdekorerede officerer forundt. Også livet om bord, arbejderne og det menige mandskab blev nu afbilledet i en dagligdag, som maleriet kun vanskelig kunne fange, men som kameraet kunne gengive med en hidtil uset realisme.
Fra de tidligste fotografier i 1850’erne og frem til flådens sænkning i 1943 fortælles om en af de vigtigste perioder i den danske flådes historie. Om en rivende teknologisk udvikling, fra de træbyggede sejlskibe gennem dampskibenes tidsalder til de moderne skrueskibe. Om mandskabet, deres uddannelse og hverdagen om bord på flådens skibe. Om arbejderne på Holmen og i Nyboder. Om de kongeliges tætte tilknytning til flåden. Om overgangen fra kolonimagt til lilleputnation. Om våben og taktikker og om en flåde og en nation i krig.
150 fotografier præsenteres her for første gang i bogform. Motiverne er humoristiske, dramatiske og i visse tilfælde tragiske. De er øjebliksbilleder fra en næsten 100-årig periode i en stolt dansk flåde – og tilsammen et stykke helt unik danmarkshistorie.

254 sider. Lindhardt og Ringhof 2007. ISBN: 9788761404817.

***

“Søheltenes Skibe. Historien om Søværnets torpedomissilbåde af Willemoes-klassen.”
(Sammen med Niels Chr. Borck.)

De ti torpedomissilbåde af Willemoes-klassen, der tjente Søværnet fra 1974-2000, markerede højdepunktet i det danske torpedobådsvåbens 121årige historie. I denne bog skildres i ord og billeder disse fremragende orlogsfartøjer, der alt for tidligt måtte mærke skærebrænderens sviende bid.
Forfatterne fortæller om bådenes tilblivelse, deres opgaver i krig og fred og den specielle torpedobådstaktik i kystnære operationer, som den danske flåde gennem mere end 100 år udviklede. Sidst men ikke mindst fortælles om livet om bord og om de mænd og kvinder, der sejlede med flådens motortorpedobåde.
Bogen giver en rigdom af tekniske og faktuelle oplysninger, men giver også vurderinger af skibenes betydning i den sikkerhedspolitiske sammenhæng under Den kolde Krig. En række fortællinger og anekdoter fra livet om bord giver et levende indblik i bådenes hverdag. Desuden omtales den langstrakte proces, som førte til bådenes udfasning i år 2000.
Bogen er gennemillustreret med over 200 fotografier, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.

300 sider. Statens Forsvarshistoriske Museum 2007. ISBN: 8789022521 / 9788789022529.

***

“SÆLENs deployering til Middelhavet og Den persiske Golf”.

I 2002 og 2003 opererede ubåden SÆLEN langt fra Danmark, først i det østlige Middelhav i 2002 og senere videre til Den persiske Bugt i 2003. Undervejs i togterne sendte besætningerne breve og billeder til familie og venner hjemme i Danmark, og brevene bringes her i deres fulde længde i den første samlede udgivelse. De viser en holdmoral, stolthed og udholdenhed, der må betegnes som førsteklasses, og det forekommer, at disse besætninger har meget at have denne stolthed i.

Der er tale om et meget langt togt, der varede fra juni 2002 til juni 2003, udført af to ubådsbesætninger på skift. Luftkølingsanlægget bryder ned, men der fortsættes under meget varme og meget ubehagelige konditioner. Forsvarsminister Jensby besøger ubåden, og det er langtfra her eller i hans departement, at hovedmændene til nedlæggelsen af ubådsvåbnet skal søges.
Sidstnævnte må stadig betegnes som den mærkeligste forsvarsbeslutning i Danmark i de sidste hundrede år.

61 sider. Forsvarsakademiet 2007. ISBN: 9788791421303.

***

“Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle. Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig”.
(Sammen med Steen Schøn.)

I over 25 år udgjorde de danske fregatter Peder Skram og Herluf Trolle rygraden i søværnets koldkrigsforsvar mod truslen fra øst. På linie med søværnets andre enheder håndhævede de dansk suverænitet og danske interesser både i hjemlige og internationale farvande og var forrest i feltet, når det drejede sig om deltagelse i øvelser med Danmarks allierede.
Med udgangspunkt i historien om Den kolde Krig 1945-1989 fortæller historikerne Søren Nørby & Steen Schøn her historien om projekteringen og bygningen af fregatterne, samt de funktioner skibene havde i den hjemlige flåde og i alliancesammenhænge. Bogen er således både en indføring i Danmarkshistorien 1945-1990 og et stykke marinehistorie om to af den danske flådes største fartøjer. Derudover beskriver bogen, hvordan det var at leve og arbejde om bord på de to fregatter.
Forfatterne har gennemgået forsvarets og andre relevante arkiver samt pressens dækning og indhentet vidnesbyrd fra et stort antal tidligere besætningsmedlemmer. Bogen er illustreret med over 100 fotos og har forord af fhv. viceadmiral Jørgen F. Bork.

200 sider. Statens Forsvarshistoriske Museum 2006. ISBN: 9788789022482

***

“Det danske forsvar – Opgaver, udstyr og mandskab i det nye årtusind”.

Krig i det 21. århundrede betyder nye og krævende udfordringer til det danske forsvar. Gennem historien har det danske forsvar kæmpet imod kendte fjender på traditionelle slagmarker. I dag er fjenden ofte ukendt og krigszonerne uklare. Det er en realitet, som forsvaret er i fuld gang med ar omstille sig til.

DET DANSKE FORSVAR gennemgår de forskellige redskaber, herunder våben, udrustning og materiel, som forsvarets enheder vil benytte i løsningen af fremtidens opgaver. Læs f.eks. om søværnets fleksible støtteskibe, korvetter og minerydningsfartøjer, om flyvevåbenets kampfly, helikoptere og transportfly, om hærens Leopard-kampvogne, M-109’ere og Piranha III’ere og om den danske soldats uddannelse, udrustning og våben.

Bogen er gennemillustreret og med forord af forsvarschef, general H. Jesper Helsø.

265 sider. Aschehoug 2006. ISBN: 8711118539.

***

“Danske Ubåde 1909-2004.”

I næsten 100 år var ubådene en central del af Danmarks forsvar. I 2004 valgte man imidlertid fra politisk side at nedlægge ubådsvåbenet. Dermed var en æra endegyldigt forbi.

Denne bog dækker ubådsvæsenets 95-årige historie fra den første ubåd, Dykkeren, til den sidste, Kronborg, der fik blot tre år i søværnets tjeneste.
Ubådenes tekniske udvikling beskrives indgående, og deres skiftende roller i forsvaret af Danmark forklares i historisk perspektiv. Sidst men ikke mindst fortæller bogen om livet om bord for de 6-7.000 danskere, der gennem tiden nåede at gøre tjeneste i de danske ubåde.
Bogen er illustreret med over 130 fotografier, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.

255 sider. Tøjhusmuseet 2005. ISBN: 9788789022444

***

“Flådens sænkning – 29. august 1943”.

Sænkningen af den danske flåde den 29. august 1943 var en af besættelsestidens mest skelsættende begivenheder. Denne dag førte folkets oprør mod den tyske besættelsesmagt til samarbejdspolitikkens endelige sammenbrud. Tidligt om morgenen forsøgte tyskerne at sætte sig i besiddelse af den danske hær og flådes materiel, og det kom til direkte kamp flere steder i landet. Den tyske aktion på Holmen endte imidlertid i delvis fiasko, da det lykkedes hovedparten af flådens enheder enten at sænke sig selv eller at nå neutralt svensk område.
I denne bog fortæller Søren Nørby dels flådens historie under besættelsen, dels de enkelte skibes skæbne på og uden for Holmen den 29. august gennem en enestående fotodokumentation, der viser fartøjerne før, under og efter sænkningen. Mange af de viste billeder har ikke tidligere været offentliggjort. Med indledning af Jørgen H. Barfod.

168 sider. Forlaget Region 2003. ISBN: 8791354013.

***

Jeg har herudover bidraget til Rasmus Dahlbergs bog “Dristige missioner fra 2. Verdenskrig”.
Aschehoug 2005. (ISBN: 87-11-11804-0)

***

Dvd’er:

”FRA DYKKEREN TIL SÆLEN”.
DVD til Dansk Ubådsforening. Udgivet 5. oktober 2009 i anledning af 100året for Ubådsvåbnets oprettelse.
Lavet i samarbejde med Dansk Ubådsforening og Forsvarets Mediecenter.

***

Skriv et svar

Søren Nørbys hjemmeside – hverken mere eller mindre