Med Fornøden Dristighed

Få appetit på mere …

I et slet skjult forsøg på at give flere lyst til at købe min bog ”Med Fornøden Dristighed” har jeg indtalt bogens indledning og seks kapitler. Lyt til dem her:

INDLEDNING (5 min./8mb)

DA SPRANG HUN OP I SMAA SMULER – Linjeskibet Dannebroges forlis i Køge Bugt den 4. oktober 1710 (28 min./40mb)

MIT FORSÆT ER AT RUINERE DEM – Tordenskiolds angreb på Dynekilen den 8. juli 1716 (34 min./40mb)

DEN MERE END SØRGELIGE PLIGT AT TILMELDE DET KONGELIGE COLLEGIUM ORLOGSSKIBET OLDENBORGS FORLIS I TAFFELBAY DEN 5. NOVEMBER 1799 (24 min./35mb)

DE HAR HANDLET SOM EN DANSK MAND – Fregatten Freyas kamp i Den Engelske Kanal den 25. juli 1800

JEG FINDER DISSE BEVÆGELSER MEGET MISTÆNKELIGT – Den britiske erobring af fregatten Friderichsværn den 15. august 1807 (23 min./35mb)

HAVDE DAGSLYSET OG DET VINDSTILLE VEJR VARET TO TIMER LÆNGERE, VILLE AFRIKA ENTEN VÆRE SUNKET ELLER HAVE VÆRE TVUNGET TIL AT OVERGIVE SIG – Kanonbådenes kamp mod linjeskibet Africa ved Dragør den 20. oktober 1808 (20 min./30 mb.)

ILDEN FRA ROLF KRAKE HAVDE GJORT FORTRINLIG VIRKNING OG RYDDET GODT OP BLANDT DE FJENDTLIGE TROPPER – Panserbatteriet Rolf Krake ved Als i 1864

JEG GAV ORDRE TIL AT FORLADE SKIBET – Det tyske neutralitetsbrud ved Saltholm den 19. august 1915 (27 min./40mb)

JEG MENER IKKE, AT EN DANSK MAND AF ÆRE KUNDE HAVE HANDLET ANDERLEDES – Mytteriet om bord i minestrygeren Søridderen den 10. marts 1943

FLAGET, VI MAA HAVE DET TYSKE FLAG NED! – Sænkningen af inspektionsskibet Hvidbjørnen i Storebælt den 29. august 1943

LÅST INDE. TRAWLER STIKKER AF – Fregatten Niels Ebbesens jagt på den skotske trawler Red Crusader den 29. maj 1961

BØLGERNE ER ENORME – Inspektionsskibet Tritons redningsaktion ved Island den 19. december 2006

Bogen kan bestilles her eller lånes som e-bog her.

Comments are closed.